Администрация Суэцкого канала продлевает до конца 2019 года пониженные ставки сбора с сухогрузных судов

Администрация Суэцкого канала (SCA), в целях повышения конкурентоспособности и привлекательности судоходной артерии и принимая во внимание изменения на мировом рынке судоходства и в мировой [...]

Адміністрація Суецького каналу продовжує до кінця 2019 року знижені ставки збору з суховантажних суден

Адміністрація Суецького каналу (SCA), з метою підвищення конкурентоспроможності та привабливості судноплавної артерії і беручи до уваги зміни на світовому ринку судноплавства і в світовій [...]